Sociaal Uitzenden
Flexcraft Young UP Onze Talenten v2

Sociaal uitzenden

Ben je als werkgever op zoek naar goed personeel en wil je tegelijkertijd maatschappelijk betrokken ondernemen? Dan bieden wij met sociaal uitzenden de oplossing. Wij stellen onze talenten beschikbaar voor jouw bedrijf tegen een vooraf afgesproken uitzendtarief en -periode. Gedurende deze periode voorzien wij onze talenten van on-the-job-coaching. Hiermee streven wij altijd naar een uiteindelijke overstap naar jouw bedrijf.

Neem contact met ons op 

Online Cursussen Solliciteren Rotterdam

Werkwijze

Wij geloven in een persoonlijke aanpak. Daarom brengen we eerst de behoeften van jouw bedrijf in kaart, zodat we de juiste talenten kunnen selecteren die ook goed passen bij jouw bedrijf. Daarnaast zorgen we voor een zorgvuldige screening waarbij we kansgericht handelen. Dit betekent dat we talenten voorstellen waar we oprecht in geloven, zelfs als ze niet volledig aansluiten bij de vacature. We kijken vooral naar het potentieel van onze talenten en stellen alleen talenten voor waar we oprecht in geloven.

Verder investeren we tijdens de plaatsing in de verdere ontwikkeling van onze talenten. Dit kan variëren van on-the-job-coaching tot het bespreken van persoonlijke hulpverzoeken. We ondersteunen onze talenten waar nodig en leggen onze afspraken vast in een ontwikkelplan. Hetzelfde doen we graag met onze werkgevers. Samen gaan we in gesprek over hoe jouw bedrijf een ondersteunende werkomgeving kan creëren waarin onze talenten kunnen groeien en zich kunnen ontwikkelen, zonder dat dit vraagt om grote aanpassingen. Samen versterken we jouw sociaal werkgeverschap.

Neem contact met ons op 

Logo Flexcraft Young UP outro v2

Tarief

Bij een geslaagde match werken we met een uitzendtarief, dat wordt vastgesteld aan de hand van een vooraf afgesproken omrekenfactor. We vermenigvuldigen deze omrekenfactor met het brutoloon om het uitzendtarief (exclusief btw) te bepalen. Daarnaast maken we afspraken over de kosteloze overnametermijn, in verhouding tot de omrekenfactor. Deze afspraken leggen we vast in een inlenersovereenkomst, die als basis dient voor onze samenwerking.

Neem contact met ons op